top of page
Verpleging aan huis

Hygiënische zorgen:

Toilet

Aankleden

Hulp bij douchen

...

De zorgen worden toegepast naar de noden van de patient. Dit kan van minimum 2x per week tot 7x per week zijn.​

Hygienische zorgn

Specifieke zorgen:

(altijd op voorschrift van een arts)

Insulinetherapie

- Glycemiecontrole

- Toedienen van insuline

- Dieetadvies

Inspuitingen

- Intra-musculair

- Subcutaan

Wondzorg

- Post-operatieve wonden

- Brandwonden

- Wiekverbanden

- Doorligwonden

- Diabetische voet

- Oncologische wonden

- Ulcera,...

Blaassondage

- Éénmalige sondage

- Plaatsen van verblijfsonde

- Suprapubische sonde vervangen

- Blaasspoeling

Medicatie

- Wekelijks klaarzetten van medicatie

- Toedienen medicatie

- Controle medicatie inname

Canulezorg

Stomazorg

Compressietherapie

aanbrengen van dauerbinden / steunkousen

Bloedafname

Enterale voeding

Aansluiten en afsluiten van maagsonde of PEG sonde 

Toedienen van medicatie via poortkatheter en afsluiten van chemotherapie via poortkatheter

Infusietherapie

Oogindruppeling post operatief 

Plaatsen maagsonde

Zuurstoftherapie

Lavementen

Frictie met geneeskundige zalven

Specifieke zorgen
Zorgen aan huis

Palliatieve zorgen:

Multidisciplinaire begeleiding van de patiënt, alsook de familie

Pijnopvolging en pijnbestrijding in samenspraak met de behandelde arts

Toedienen pijnmedicatie via pijnpomp

Comforttherapie: Hiervoor werken wij samen met het palliatief netwerk

Palliatieve zorgen
bottom of page